Skoči na glavni sadržaj

IT - Programski jezik C

Naziv predmeta

Programski jezik C

Detalji
Kod
VSITE126
Skr.
CLANG
ECTS
5
Godina
3
Semester
Zimski semestar
Vrsta
izborni smjera
Razina HKO 6
Preddiplomski studij
E-Learning
0%
Aktivnosti
IT zg - Ljet 21/22
ECTS
Jedinice
Sati
Svega
P
1
15
2
30
A
0
15
1
15
L
0
15
1
15
S
0
0
0
0
KA
0
0
0
0
KP
0
2
2
0
PR
0
0
0
0
IP
0
0
0
0
IU
0
1
2
0
SU
3
1
90
90
NastavniciNositelji: mr. sc. Ivan Britvić, v. pred., Jurica Đurić, v. pred.
Asistenti: Mariza Maini, pred.
PreduvjetiNema
Sadržaj

Uvod u C jezik. Kodiranje i tipovi podataka. Pisanje programa. Ispravljanje programskih pogreški. Leksicka i sintakticka struktura C jezika: tipovi, varijable, izrazi, upravljanje tijekom programa, funkcije, doseg i vidljivost varijabli. Nizovi. Modularno programiranje i funkcionalna dekompozicija programa. Leksicki pretprocesor. Pokazivaci. Dinamicko dodjeljivanje memorije. Korisnicke strukture podataka. Rad s tekstualnim i binarnim datotekama. Standardne biblioteke. Pokazivači na funkcije. Stringovi.

Ciljevi učenja

Opći: Analiza postojećh i kreiranje vlastitih multiplatformskih programskih rješenja u programskom jeziku C.
Posebni: Razvoj komandnolinijskih aplikacija u programskom jeziku C koristeći Visual Studio odnosno Eclipse razvojna okruženja. Korištenje C-ove standardne biblioteke funkcija. Mogućnost čitanja i razumijevanja tehničke dokumentacije bilo koje C programske biblioteke, te njeno korištenje u vlastitom projektu.

Ishodi učenja
Sposobnosti

Kolegij pruža napredna znanja s područja programiranja kao osnovu jezgre računarstva, te obučava polaznika za programiranje u programskom jeziku C i okruženju MS Visual Studio.NET

Preporučena literatura

Brain W. Kernighan: The C Programming Language (2nd Edition)

Dodatna literatura

Peter Prinz: C in a Nutshell: The Definitive Reference 2nd Edition

predavanja (P)
 1. Nije definirano
 2. Nije definirano
 3. Nije definirano
 4. Nije definirano
 5. Nije definirano
 6. Nije definirano
 7. Nije definirano
 8. Nije definirano
 9. Nije definirano
 10. Nije definirano
 11. Nije definirano
 12. Nije definirano
 13. Nije definirano
 14. Nije definirano
 15. Nije definirano
auditorne vježbe (A)
 1. Nije definirano
 2. Nije definirano
 3. Nije definirano
 4. Nije definirano
 5. Nije definirano
 6. Nije definirano
 7. Nije definirano
 8. Nije definirano
 9. Nije definirano
 10. Nije definirano
 11. Nije definirano
 12. Nije definirano
 13. Nije definirano
 14. Nije definirano
 15. Nije definirano
laboratorijske vježbe (L)
 1. Nije definirano
 2. Nije definirano
 3. Nije definirano
 4. Nije definirano
 5. Nije definirano
 6. Nije definirano
 7. Nije definirano
 8. Nije definirano
 9. Nije definirano
 10. Nije definirano
 11. Nije definirano
 12. Nije definirano
 13. Nije definirano
 14. Nije definirano
 15. Nije definirano
kolokvij - teorija (KP)
 1. Nije definirano
 2. Nije definirano
ispit - teorija (IU)
 1. Nije definirano
samostalno učenje (SU)
 1. Nije definirano

Klaićeva 7, 10000 Zagreb, tel. 01/3764200 fax. 01/3764264